Workshops

NIEUW Park yoga

Lu Jong op woensdagochtend om 10.00 uur in het Joh.Smitpark te Zuidhorn.  Startpunt bij de sporthal. Het is kosteloos. Iedereen is welkom.

Workshop Lu Jong oefengroepen 2019-2020
Het is mogelijk om te allen tijde in te stromen. Ook een proefles is mogelijk.

Dinsdagochtend 2019:  9.00-10.30 uur

Lu Jong

September  10-17-24
Oktober  1-8-15-29
November  5-12-19

Dinsdag0chtend 2020:  09-10.30 uur

Lu Jong

Januari  7-14-21-28
Februari  4-11-25
Maart  3-10-17

Locatie dinsdagochtend: Cultureel Centrum, Jellemaweg 3 Zuidhorn

Telefoonnummer: 0594 503 057  mob. 0649400060
Kosten 10 lessen Lu Jong: € 125,00
Rek.nr. NL93 ABNA 0452 843 677 t.n.v. H. Meyers, Zuidhorn